Scroll to top

Doğayı Takip Et


rümeysa - 18 Ekim 2018 - 0 comments

Çevresel veriler bizim altlığımızdır

Küresel iklim sorunlarının en yoğun olduğu dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve yüksek çevre bilinci ile sürdürülebilir ve öğretici peyzaj alanları geliştiriyoruz.

Farklı ekosistemlerle ve çeşitli habitatlar içinde çalışıyor olmanın getirdiği sorumluluk ile çok yönlü araştırma metotlarıyla projeler geliştiriyoruz. Doğrudan çevreye bağlı, onunla etkileşim içinde olan, tasarımlarımıza yön veren ve şekillendiren çevresel veriler, doğal ve yapay olmak üzere farklı alt başlıklarda inceleniyor. Tasarım altlığı olarak çevresel verileri kullanıyor olmamız; daha esnek, daha dayanıklı, daha yer ile ilişkili ve özgün mekânlar tasarlayabilmemize fırsat sunuyor. Tasarım alanında doğrudan gözlemlediğimiz doğal ve yapılı çevre ile dijital ortamda elde ettiğimiz çevresel veriler tasarım sürecimize önemli girdiler oluşturur. Çağdaş tasarım pratiği yorumlarımızda çevresel verilerden ilham alarak, çevreye uyum sağlarız ve sürdürülebilir fikirler geliştiririz.

Doğa ile tasarla

Küresel iklim krizinin etkilerini daha fazla hissettiğimiz bu dönemde çevreye dair verilerin geçmişini ve gelecek projeksiyonlarını inceleyip, edindiğimiz bilgileri bütüncül tasarım sürecimize entegre ederiz. Uluslararası çapta tanınmış peyzaj mimarı ve plancı Ian McHarg ilk basımı 1969 olan ve peyzaj tasarımında çığır açan “Design with Nature” [1]  (Doğa ile Tasarla) adlı kitabında geotasarım [2] kuramı ve pratikleri ile doğal kaynakların sürdürülebilir bir sistemle kullanıldığı zaman doğa ile uyumlu bir planlama ve tasarım sürecinin mümkün olduğunu, bu sayede sosyal ve çevresel sorunların önlenebileceğini vurgular. Bu bilinç ile coğrafi mekan teknolojilerinin potansiyelini tüm analiz, tasarım ve uygulama süreçlerimize dahil etmekteyiz. Bu sayede çevresel süreçlere hakim olarak yaptığımız tüm tasarımlarda, alan kullanım planlaması kararlarımız yere özgü olur. Birçok farklı parametrenin dahil olduğu çalışma alanlarımızda çeşitli bölgeler aynı konunun mekanı olur, bu sebeple planlama ve tasarımın eş zamanlı gitmesine olanak sağlayan en büyük etken kullandığımız bu teknolojidir. Edindiğimiz veriler doğrultusunda yüksek çevre bilinci ile tasarımlarımızı gerçekleştirmekteyiz.

Yalnızca belli coğrafyalarda değil, birçok farklı coğrafyada çalışmaktayız. Bu sebeple farklı çevresel ve sosyal konular ile çalışma deneyimimiz, projelerimize yüksek analitik çözümlemeler ve çeşitlilik kazandırır. Çok yönlü ve yaşayan peyzaj disiplininin birbiri ile ilişkili somut ve soyut farklı katmanları, tasarım sürecinde bizi oldukça heyecanlandırır. Tüm bu katmanların merkezine insan yaşamını koyduğumuzda, insanın kendisi ve yaşam pratikleri çevreden etkilenen ve çevreyi etkileyen konumda olduğundan, çevresel müdahale ile doğrudan ilişkili peyzaj tasarımı çevre sağlığını etkiler ve ondan beslenir. Bu yüzden çevresel veriler ile yaptığımız tasarımın örtüşmesini önemsiyoruz. Peyzaj tasarımı ile öğretici peyzaj alanları tasarlıyor, insanı ve çevreyi iyileştiriyoruz.

[1] Design with Nature, Ian McHarg, 1969
[2] Geotasarım: Planlama ve tasarım sürecinde coğrafi bilgi sistemleri (CBS-GIS) ile jeo-uzamsal bilgileri yönetmek. [ Miller, W. R. (2012). Introducing Geodesign: the concept.]