Scroll to top
Back
ENSTALASYON & SERGİ KENTSEL TASARIM MEYDAN MİMARİ MÜZE - GALERİ PEYZAJ TASARIMI

Mecidiyeköy Meydan Düzenlemesi

 • ŞEHİR:

  İstanbul

 • ALAN:

  7.100 m2

 • YIL:

  2021

 • MÜŞTERİ:

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi

 • ÖDÜLLÜ PROJE:

 • İŞ BİRLİĞİ:

  Kaat Architects, Merve Ersoy Mirici

Scroll

01. Yaklaşım

Yeşil Meydan
Hub

Mecidiyeköy Meydan düzenlemesinin temel tasarım yaklaşımı dört tarafı yollar ile çevrili olan bu alanın trafik gürültüsü ve yoğunluğundan, yeşil alan bitkisel tampon ile ayrıştırılarak kullanıcılar için güvenli, kontrollü ve yeşil bir meydan yaratma fikridir. Yapılan alan değerlendirmelerinde gürültü kirliliği ve araçların yarattığı görsel yorgunluk yeşil alan ile tamponlanmış, böylece meydan iki çeperi kontrollü hale getirilmiştir.

Yaya geçişleri ve hareketliliği göz önüne alınarak,  ana yaya bağlantısının sağlandığı alanlarda yavaşlatılmış trafik ile yayanın hemzemin bir şekilde karşıdan karşıya geçişi sağlanmış, Meydan yaya öncelikli bir yaklaşım ile dönüştürülmüştür. Ana geçiş bağlantısı, insanların gün içerisinde hızlı geçiş yaptıkları omurga olarak sert zemin olarak tasarlanmış, bu yaya bağlantısı aydınlatma direkleri ve yönlendirmeler ile birlikte kurgulanmıştır. Meydan’ın tamamında tek tip ağaç kullanılmış, beyaz gövdeli bu ağacın (betula alba – huş) Meydan’ın sanat kimliğine katkı sağlaması amaçlanmıştır. Ağaç ızgaraları sanat bazaları olarak özel olarak düşünülmüş, sanatçıların eserlerinin ağaçlar ile birlikte sergileneceği, zamanla meydanın heykel ve sanat eserleri ile gelişeceği yaklaşımı geliştirilmiştir. Yeşil alanın olduğu bölgede insanların oturacağı, nefesleneceği, dinleneceği bir ahşap oturma basamakları, meydanın hızlı yaya geçişleri üzerinde kiosklar ve bu kioskların olduğu bölgelerde oturma elemanları kullanılmıştır. Meydan geneli bitkilendirme karakteri çevre kirliliğinin yoğun olduğu bu bölge için karbon tutucu bitkiler ile yapılmış, böylece karbon azalımına katkı sağlayacak bir kent meydanı tasarlanmıştır. Ağaçlar ve bitkilerin gürültü kirliliğini azaltması ve görsel olarak trafik yoğunluğuna bariyer oluşturması böylece Meydan’ın yayalar için konforlu hale gelmesi sağlanmıştır.

Mecidiyeköy Meydanı, ulaşım hub’ı olarak insanların gün içerisinde sayısız defa geçtiği, uğradığı, ayak bastığı bir alandır. Meydan’ın geçilen bir yer olmasının ötesinde, durulan, beklenilen ve buluşulan bir alan olmasını da mümkün kılacak bir yaklaşım ile, Meydan’da Mecidiyeköy Sanat ve İstanbul Kitapçısına yer verilmiş, kentlinin sanat ile buluşması için bir durak alan yaratılmıştır. Yapıların genel yaklaşımında sanat ile karşılaşma kurgusu benimsenmiş, dışarıdan görülen, izlenen ve temas edilen bir kurguda kent ekranı olarak tasarlanmıştır. Böylece 7/24 izlenen bir sanat, kentlinin gündelik hayatının bir parçası olacaktır.

02. Fikirsel Süreç

Kentsel Akupunktur - Karbon Döngüsü

FİTOREMEDİASYON YAKLAŞIMI (Çalı ve Yerörtücü Türler)

Fitoremediasyon, kirlenmiş su veya toprağı iyileştirmek için bitkilerin (doğrudan ya da dolaylı olarak) kullanılmasıdır. Bitkilerin kullanıldığı bu uygulama çevresel kirleticilerin kaldırılmasını ele alan herkes tarafından kabul edilen, müdahalesiz, maliyeti ekonomik bir yoldur.

Meydan tasarımında yoğun trafik ve hava kirliliği düşünüldüğünde akupunktur etki yaratacak yeşil bitkisel tampon ve bu doğrultuda bitkisel kompozisyon oluşturulmuştur.

KARBON DEPOLAMA

Vejetasyon ile karbon süreci temel olarak iki segmentten meydana gelir. Bunlardan ilki var olan mevcut vejetasyonun biyokütle olarak toplam depolanma halidir. Bu ekosistemin karbon depolama hizmetidir. Alana aplikasyonu gerçekleştirilmesi hedeflenen 15-20 yaş aralığındaki huş ağaçları için tek ağaçta yaklaşık toplam 1,734 ton (megagram) karbon depo edileceği tahmin edilmiştir. Projede yaklaşık olarak 90 huş ağacı ile bitkilendirme yapıldığı taktirde yaklaşık 156,06 ton karbon depolanacağı ifade edilebilir.

KARBON TUTULUMU

Ekosistem hizmetlerinin bir diğeri ise karbon tutulumudur.  Karbon tutulumu vejetasyonun net birincil üretimi aracılığı ile biyokütlesini arttırması durumudur. Vejetasyon biyokütledeki bu artış yıl içinde toplam tutulumu meydana getirerek insanların faydalandığı bir ekosistem hizmetine dönüşür. Yıl düzeyinde ise karbon tutulumu için, projede uygulanması söz konusu olan tek bir huş ağacının yaklaşık olarak yılda 1,163 ton CO2 absorbe edeceği (tutulum sağlayacağı) tahmin edilmiştir. Alandaki 90 huş ağacı için yaklaşık olarak yıllık toplam 104,67 (~105) ton CO2 karbon tutulumunun ekosisteme hizmet edeceği ifade edilebilir.

03. Tasarım Yaklaşımı

Ağaç ve Sanat

BETULA ALBA – BEYAZ FON

Beyaz renk teşhir tanzimin arka fon rengidir.

Ağaç gövdeleri, Görünür kılınan ve ön plana çıkan birer plastik öğedir. Tüm renkler arasında kaybolmadan öne çıkar; yeşil ile birlikte sakinlik ve durgunluk yaratır, insanlara huzur verir. Sergileme açık havada betula alba ağaçlarının fonunda devam eder.

Sanat yapı kabuğundan ayrışır, meydana ve kente sızar.