Scroll to top

Türkiye’nin En Başarılı Genç Peyzaj Mimarı Seçildik


ecem - 19 Temmuz 2019 - 0 comments

Ofisimiz kurucularından Mehmet Cemil Aktaş 40 yaş altı yılın en iyi peyzaj mimarı seçildi.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından her yıl 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü’nde farklı bir tema ile düzenlenen ödül prgramı ile ülkemizdeki peyzaj mimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, mesleğin gelişiminin desteklenmesi ve kamuoyunun gündeminde bulundurulması amaçlanıyor.

Y. Mimar Cengiz Bektaş, Peyzaj Mimarı Belemir Dalokay, Şehir Plancısı Mehmet Nazım Özer, Dr. Ayşegül Oruçkaptan ve Peyzaj Y. Mimarı Seda Kurt Şengün’den oluşan 10. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri Seçici Kurulu, 13 Temmuz 2018 Cuma günü ödül alan projeleri belirledi.

Turgay (Türkay) Ateş Genç Peyzaj Mimarı Ödülü ofisimiz kurucularından Mehmet Cemil Aktaş’a verildi.